Menu

kampfordeler

Kampfordeler

Arbejdstid i højsæson ca. 1 time per uge.

Det meste af aktiviteten foregår i KlubOffice, hvor man logger ind.

I KlubOffice sættes de hold på eller slettes, som trænerne beder om.

Kamptidspunkter eller spilledage kan ændres i KlubOffice.

Ved ændringer sender DBU Fyn besked til kampfordeler, som så videresender til respektive trænere.

Der kan tages tlf. kontakt eller mail til info@dbufyn.dk, hvis man ikke kan ændre i de kampe man ønsker.

En kamp kan senest 8 dage før ændres ellers er det vha. mail eller tlf til DBUFYN (info@dbufyn.dk)

HUSK AT GIVE INSPEKTØR eller lign. besked, når kampene ændres med kort varsel.

Ændres en kamp med kort varsel, skal dommeren have besked per tlf., opkald og ikke SMS.

Når hold skal trækkes fra turnering sendes en mail til info@dbufyn.dk vedr. trækning af hold. Et holde kan også tilføjes på denne måde, hvis tilmelding er overskredet.

Frist for tilmelding af hold til forår er sidst i februar og efterår ca. medio juni.

Hold meldes til DBU Fyns indendørs fodbold gennem KlubOffice efter træner ønsker.

HUSK: BOOKNING AF UDENDØRSBANER OG HALTIDER HOS "ODENSE KOMMUNE INTERBOOK" SKER FOR ET ÅR FREM I TIDEN. DET SKER I FEBRUAR. FX 2016/2017 TIDER ER SÅLEDS ANSØGT BOOKED I FEBRUAR 2016. Der kræves et login.